Facebook Pixel

Obaveštenje o zaštiti ličnih podataka članova LC kluba

OBAVEŠTENJE O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA ČLANOVA LEGEND CLUB-a (LC)
 
Eminent doo Subotica, mb: 08186162 (u daljem tekstu: Eminent) kao izdavalac kartice Legend Cluba-a (LC-a) prikuplja i upravlja obradom ličnih podataka članova LC-a koje mu oni poveravaju prilikom popunjavanja pristupnog formulara koji se nalazi u nastavku ovog obaveštenja.
 
Prilikom popunjavanja navedenog formulara potrebno je da fizičko lica koje pristupa LC-u navede sledeće tačne lične podatke: ime i prezime, pol, e-mail adresu, podatke o adresi stanovanja, broj telefona, zanimanje i datum rođenja. Korisnik odgovara za tačnost podataka navedenih u pristupnom formularu.
 
Navedeni podaci se prikupljaju i obrađuju u svrhu izdavanja kartice LC-a, obaveštavanja članova LC-a o stanju na kartici, pogodnostima, mogućnostima kupovine po povlašćenim cenama preko sajta (u Web, Online Shop-u), u Legend maloprodajnim objektima, kao i u objektima partnera, čiji se spisak može naći na sajtu: ovde, o novim kolekcijama, sezonskim akcijama, rasprodajama kao i svim ostalim promotivnim aktivnostima i korišćenju popusta, za pripremu i slanje redovnih ili prilagođenih ponuda. Takođe, navedene podatke Eminent obrađuje i u cilju isporuke kupljenih proizvoda, obaveštavanja kupca o trenutnom statusu porudžbenice, pružanja podrške u postupcima organizacije nagradnih igara, kao i unapređenja kvaliteta usluga i asortimana koji nudi kupcima.
Lične podatke članova LC-a u prethodno navedene svrhe Izdavalac kartice obrađuje isključivo na osnovu pristanka člana LC kluba datog popunjavanjem pristupnog formulara u Legend maloprodajnim objektima ili na sajtu: www.legend.rs. 
Članovi LC-a, a u vezi sa obradom njihovih ličnih podataka u svakom trenutku imaju sledeća prava: pristupa (u svakom trenutku imaju pravo da dobiju informaciju o svrsi obrade, vrstama ličnih podataka koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja ličnih podataka, a takođe imaju pravo da traže kopiju ličnih podataka koji se obrađuju); na ispravku i/ili dopunu, na brisanje, na prigovor Eminentu, na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu  podataka o ličnosti, na ograničenje obrade, na opoziv pristanka za obradu podataka kao i pravo na prenosivost podataka.
Ukoliko članovi LC-a žele da ostvare napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) to mogu da učine na sledeće načine: popunjavanjem i podnošenjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti na sajtu (dokument možete preuzeti OVDE)ili u bilo kojoj od  Legend prodavnica kao i u objektima njenih partnera, čiji se spisak nalazi ovde, ili slanjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili zahteva sastavljenog u slobodnoj formi email-om na adresu: zastitapodataka@legendww.com ili poštom na: Eminent društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet, Subotica, Ber Imrea 3-5, 24 000 Subotica (sa naznakom: n/r licu za zaštitu podataka o ličnosti). 
 
Lične podatke članova LC-a Eminent po potrebi prosleđuje pouzdanim trećim licima sa kojima sarađuje u obavljanju svoje delatnosti. U tom smislu navedeni lični podaci mogu biti prosleđeni: povezanim privrednim društvima, partnerima koji učestvuju u programu lojalnosti odnosno izdavanju i upotrebi LC kartice, maketinškim agencijama, IT agencijama odnosno licima koja Eminentu kao izdavaocu kartice pružaju pomoć u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija, licima koja mu pružaju usluge isporuke proizvoda (usluge pošte, dostavne službe) i licima koja mu pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.
 
Lične podatke članova LC-a Eminent čuva za sve vreme trajanja njihovog članstva.  Istupanjem iz LC-a Eminent se obavezuje da će lične podatake članova datih samo u svrhu članstva u LC-u izbrisati.
Za sva dodatna pitanja u vezi sa obradom ličnih podataka članovi LC-a se mogu obratiti Daliboru Orčiću, zaposlenog na radnom mestu Sistem-administrator (IKT) i licu koje je kod Izdavaoca kartice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti, slanjem upita e-mail-om na: zastitapodataka@legendww.com, telefonom na: 024/622-200 ili poštom na Eminent društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet, Subotica, Ber Imrea 3-5, 24 000 Subotica (sa naznakom: n/r licu za zaštitu podataka o ličnosti).
 
Izdavalac kartice poziva članove LC-a da  pročitaju Pravilnik i uslove korišćenja Legend Club-a na : https://www.legend.rs/sadrzaj-pravilnik-i-uslovi-koriscenja-legend-kluba/686 i Politiku privatnosti, koja se može naći na: https://www.legend.rs/sadrzaj-polisa-privatnosti/420.
U Subotici, 27. maja 2021. godine