Facebook Pixel

Obaveštenje o kolačićima (COOKIES)

Veb sajt privrednog društva Eminent doo Subotica (u daljem tekstu: Eminent): www.legend.rs (u daljem tekstu: sajt)  koristi kolačiće. Kolačići pre svega prikupljaju podatke koji služe funkcionisanju sajta, prilagođavanju sadržaja sajta korisnicima, omogućavanju funkcija društvenih mreža i pružanju boljeg korisničkog iskustva.
 
 Podaci o upotrebi sajta sadržani u kolačićima mogu biti dostupni i partnerima Eminenta koji mu pružaju usluge oglašavanja ili analize (ponašanja korisnika na sajtu, posećenosti i sl), društvenim mrežama koji ih mogu kombinovati sa drugim informacijama dobijenim od korisnika prilikom korišćenja usluga Eminentovih partnera.
 
 Budući da se preko kolačića prikupljaju podaci o korisniku Eminent ovim obaveštenjem upoznaje korisnike sa tim da koristi kolačiće kao i da se oni  pre svega mogu onemogućiti podešavanjima u internet pretraživaču preko kojeg korisnici pristupaju sajtu ili odbijanjem  korišćenja kolačića prilikom posete sajtu u kom slučaju će im pristup sajtu biti onemogućen.
 
 Ovo obaveštenje se odnosi na bilo koji sajt, aplikacije, brendirane stranice na platformama trećih lica (kao što su Facebook ili YouTube), i aplikacije kojima se pristupa ili se koriste preko takvih platformi kojima se upravlja od strane ili u ime Eminenta.
 
 
Šta su kolačići?
 
 
Kolačići su tekstualni dokumenti (fajlovi) koji sadrže skup podataka potrebnih za identifikaciju internet pretraživača korisnika (niz slova i brojeva) koje sajt šalje pretraživaču korisnika prilikom posete sajtu, a on ih pohranjuje. Prilikom svake ponovne posete sajtu, sajt preuzima podatke sadržane u kolačićima u pretraživaču korisnika.
 
 Tako i Eminent preko sajta može preuzeti podatke o korisnicima koji su sadržani u kolačićima, kao što su: naziv internet pretraživača preko kojeg korisnik pristupa sajtu, naziv i tip uređaja korisnika, operativni sistem, naziv domena, adresu internet protokola (IP) računara, datum i vreme pristupanja sajtu, internet adresu stranica preko kojih korisnik pristupa sajtu i druge slične informacije.
 
 
Kolačići po pravilu ne sadrže podatke koji lično identifikuju korisnika, ali osim što ih mogu sadržati, lični podaci koje korsinik daje Eminentu ili trećim licima mogu biti i povezani sa podacima koji se čuvaju i dobijaju iz kolačića.
 
 
Koju vrstu kolačića koristimo?
 
 
Kolačići se razlikuju po svojoj svrsi, dužini trajanja i sajtu koji ih je integrisao.
 
 
Svrha kolačića može biti pravilan rad i unapređenje funkcionisanja sajta (kolačići performansi i kolačići za funkcionalnost), a može biti usmerena i na praćenje ponašanja korisnika za potrebe statističkih analiza (posećenosti, načina upotrebe sajta) i marketinga (kolačići za „targetiranje“). 
 
 
Eminent koristi nekoliko kolačića funkcionalnosti odnosno performansi koji služe za podeševanje sajta (trajanje sesije korisnika, omogućavanje uvida u prethodno pregledane proizvode, sortiranje artikala, listu omiljenih proizvoda) i automatizaciju marketinških procesa  (newsletter servis) na sajtu.
 
Eminent koristi i kolačiće povezane sa uslugama analitike koje joj pruža Google (Google Analytics). Google Analytics podrazumeva uslugu analize saobraćaja na veb sajtu i njegove upotrebe i obezbeđuje paket za razvoj softvera. Pored toga koristi i kolačiće koji su takođe deo Google Analytics-a i koji služe za ograničavanje prikupljanja podataka na sajtovima sa velikim prometom.
 
Poseta sajtu podrazumeva i upotrebu kolačića koje korisiti Facebook za isporuku reklama. Facebbok-ov kolačić prikuplja statističke podatke koji se odnose na posete sajtu, kao što su broj poseta, prosečno vreme provedeno na sajtu i koje stranice su posećene
 
Privremeni kolačići pohranjuju privremene podatke, kao što su podaci u vezi sa konkretnom kupovinom na sajtu (u Web, Online Shop-u) koji se brišu sa uređaja nakon zatvaranja internet pretraživača korisnika.
 
 
 
Trajni kolačići se s druge strane koriste u svrhu pravilnog i boljeg funkcionisanja sajta, a što korisniku koji se registruje olakšava pristup, a Eminentu pomaže da bolje razume potrebe korisnika i shodno tome unapređuje rad sajta.
 
Većina napred opisanih kolačića predstavljaju trajne kolačiće.
 
Detaljan i ažuriran pregled kolačića na koje se odnosi ovo obaveštenje se nalazi ovde.

Šta su kolačići trećih lica?
 
 
Kolačići trećih lica (Facebook, Youtube) potiču sa drugih sajtova koje korisnik posećuje, a na kojima se Eminent reklamira. Pomoću tih kolačića može na primer da se prati korišćenje interneta u marketinške svrhe.
 
 
Ti kolačići imaju za cilj omogućavanje određenih funkcija koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju kao i korišćenje tog sadržaja od strane drugih internet servisa i marketing.
 
 
Pristanak korisnika za korišćenje kolačića
 
 
Pohranjivanje kolačića na uređaj (pretraživač) korisnika podrazumeva da je korisnik upoznat sa tim da sajt koristi kolačiće i da je na to pristao u skladu sa ovim obaveštenjem.
 
 
Korisnik može da spreči upotrebu svih kolačiča odgovarajućim podešavanjima u svom inetrnet pretraživaču  ili odbijanjem njihove upotrebe prilikom posete sajtu u kom slučaju će mu pristup sajtu biti u potpunosti onemogućen.
 
 
Takođe, korisnik može u svako doba opozvati ranije dati pristanak za korišćenje kolačića i to iz ovog obaveštenja, nakon čega će mu pristup sajtu biti onemogućen.
 
 
 
Opozovi pristanak   
 
 
 
Pitanja u vezi sa korišćenjem kolačića i ovim obaveštenjem
 
 
Imajući u vidu da podaci koji se prikupljaju posredstvom kolačića mogu da budu i lične prirode Eminent će po potrebi odgovarati korisnicima na sva njihova pitanja i razmotriće sve njihove prigovore u vezi sa korišćenjem kolačića i ovim obaveštenjem.
 
 
Sve informacije u vezi sa korišćenjem kolačića korisnik može dobiti od Dalibora Orčića, zaposlenog na radnom mestu Sistem-administrator (IKT) i lica koje je u Eminentu zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti i to slanjem upita e-mail-om na: zastitapodataka@legendww.com, telefonom na: 024/622-200 ili poštom na Eminent društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet, Subotica, Ber Imrea 3-5, 24 000 Subotica (sa naznakom: n/r licu za zaštitu podataka o ličnosti).
 
 
Eminent istovremeno poziva korisnike da se u svakom slučaju upoznaju i sa načinom na koji Eminent obrađuje njihove lične podatke, kao i sa pravima koja s tim u vezi imaju u Politici privatnosti, koja se može naći ovde.