Facebook Pixel

Pravilnik i uslovi koriscenja Legend kluba

1. Svaka kartica Legend Club-a (u daljem tekstu LC) je vlasništvo kompanije Eminent d.o.o. (u daljem tekstu Izdavalac kartice) i ostaje  u vlasništvu Izdavaoca kartice  i nakon izdavanja iste korisniku. Korisnik kartice je u obavezi da vrati karticu Izdavaocu na njegov zahtev.


2. Član LC može postati svaka punoletna osoba popunjavanjem pristupnog formulara u nekom od Legend maloprodajnih objekata ili na web stranici: www.legend.rs. Nakon popunjavanja pristupnog formulara, potrošaču se izdaje kartica. LC karticu može koristiti isključivo osoba čije su  podaci ostavljeni na pristupnom formularu. U slučaju zloupotrebe, izdavalac Eminent zadržava pravo da povuče karticu. U slučaju da korisnik kartice izgubi karticu ili dođe do promene podataka upisanih na pristupnom formularu, korisnik je dužan da o tome obavesti izdavaoca kako bi dobio novu karticu odnosno kako bi se izmenili podaci.

 
3. Prilikom svake kupovine u Legend maloprodajnim objektima u Srbiji, i na online prodavnici, korisnik kartice sakuplja bodove na osnovu kojih ostvaruje popuste pri narednim kupovinama ili neku drugu pogodnost (Izdavalac kartice zadržava pravo da odredi i druge pogodnosti na koje korisnici kartice imaju pravo, o čemu će korisnici biti blagovremeno obavešteni). Osvojeni bodovi na osnovu kojih korisnik kartice ostvaruje popuste pri svakoj sledećoj kupovini se mogu iskoristiti samo na teritoriji države na kojoj je izdata kartica. Bodovi se skupljaju pri svim načinima plaćanja koji su zastupljeni u Legend prodavnicama.Visinu ostvarenog popusta korisnik može da proveri u svim Legend maloprodajnim objektima koji su u sistemu LC i na sajtu www.legend.rs. Lestvicu za ostvarivanje popusta određuje Eminent d.o.o. i ima pravo da je menja.


4. Osvojeni popust kupac može koristiti na sve artikle koji nisu na sniženju ili na nekoj drugoj akciji. Sakupljanje bodova se vrši i prilikom kupovine snižene robe ili robe koja je na akciji.


5. Bodovi se obračunavaju u toku kalendarske godine. Pri prelasku u narednu godinu, osvojeni popust  se prenosi iz prethodne godine u narednu. Kupac u novoj godini zadržava popust koji je ostvario u predhodnoj godini. Sakupljanje bodova ostvaruje svakom novom kupovinom u tekućoj godini.


6. Izdavalac Eminent d.o.o. zadržava pravo da izmeni vremenski period važenja kartice.


7. Sve dodatne informacije, obaveštenja i izmene koje se odnose na uslove i način korišćenja kartice, kao i  način ostvarivanja bodova prilikom kupovine, Izdavalac kartice će blagovremeno objavljivati na web  stranici www.legend.rs


8. Ukoliko postoji bilo kakav tehnički problem zbog kojeg Izdavalac kartice nije u mogućnosti da evidentira realizovanu kupovinu potrošača, postoji opcija naknadnog unošenja podataka o nastaloj kupovini uz prikazivanje fiskalnog računa. Kupac je u ovoj sitaciju  dužan da sačuva fiskalni račun kao potvrdu o kupovini na osnovu čega ima parvo da naknadno zahteva od prodavca da mu se evidentira kupovina. Prodavac će evidentirati period kada je tehnički problem nasatao i u slučaju poklapanja vremena sa podacima na računu izvršiti naknadni unos po zahtevu potrošača.


9. Korisnik kartice potpisivanjem pristupnice LC ili popunjavanjem online formulara, daje saglasnost da Izdavalac kartice Eminent d.o.o. ima pravo da  mu dostavlja promotivne poruke i obaveštenja. Korisnik kartice ima pravo otkazivanja primanja svih promotivnih poruka kontaktiranjem na mail    legendclub@legendww.com


10. Izdavalac kartice se obavezuje da će podatke koristiti u svrhu informisanja potrošača i slanja promotivnih materijala. Izdavalac kartice zadržava parvo da Vaše podatke koristi u svrhu dostave materijala na Vašu adresu putem kurirske službe.